Salangen Open

Indregård open 2021

Salangen Dart Klubb inviterer til

Salangen- og Indregård open, 8-9 mai 2021.

Spillested: Indregård Grendehus, 3 km fra Sjøvegan sentrum.

Registrering: Lørdag og søndag kl. 0930-1030

Spillestart: Lørdag og søndag kl. 1100

Spilleform: Salangen open lørdag spilles det innledende puljespill og påfølgende cup.

Indregård open spilles innledende 3 kamper monrad og påfølgende cup. 

Alle kamper unntatt finaler spilles best av 5 leg 501. Finaler best av 7 leg 501.

Begge turneringer er ranking givende etter kategori 4 på NDF`s rankingliste.

NDF medlemskap kreves derfor fra alle deltakere.

Påmeldingsavgift: Kr 200,- pr. turnering.

Premiering: Etter NDF`s statutter.

Velkomstcup: Fredag spiller vi trukket dobbel. Cupspill, 5 leg 501. Åpen turnering for alle. Spillestart kl.1930. Påmeldingsavgift kr.50,- Registrering 1800-1900.

Overnatting: Fjellkysten gjestehus 16 km (www.fjellkysten.no)

      Garsnes brygge (rorbuer) 9 km (www.garsnes.no)

                            Elvelund camping 4 km (www.elvelund-camping.no)

Opplysninger: Pål Samueljord(psamueljord63@gmail.com  tlf.97049663)

                              Odd Åge Woll (oaag-wo@online.no tlf.90521575)

VIKTIG: Det tas forbehold om at arrangementet kan bli avlyst på kort varsel dersom                       

                nasjonale og/eller lokale COVID 19 restriksjoner skulle tilsi det.   

           

Påmeldingsfrist: Innen 03.mai  til Pål Samueljord psamueljord63@gmail.com , sms(97049663) eller messenger.

Påmeldingsavgift: Innen mandag 03.mai Salangen DK ved Rolf Steinberg,

kontonummer: 4776.18.88834 eller vipps Salangen Dart klubb 519991

Ved kontant betaling ved oppmøte kommer kr 50,- i tillegg.

Vi minner om NDF`s Turneringsregler §19.0 2 som omhandler antrekk.

 

Velkommen til en trivelig darthelg.